mandag den 19. september 2011

Vi ønsker os mere seksualitet på skoleskemaet!!

Så er tre ugers intens valgkamp overstået og den røde blok er kommet til regeringsmagten. Og det er nu, mange organisationer og andre interessepolitiske instanser finder ønskesedlen frem for at få netop deres sag på den politiske dagsorden og det gør SUMHs projekt seksualpolitik på specialskoler også. Og det er egentligt meget simpelt, vi vil gerne have mere seksualitet på skoleskemaet!

Når vi skriver at vi ønsker mere seksualundervisning på skoleskemaet, kunne man fristes til at tro, at det var seksualundervisning til børn og unge, vi ønskede. Det er det i høj grad også, men vi ønsker os lige så meget seksualitet på skoleskemaet på pædagog- og læreruddannelserne.

Mange pædagoger og lærere er ikke godt nok uddannet til at vejlede og undervise børn og unge i seksualitet og slet ikke hvis disse har et handicap. Herudover mangler mange viden om, hvordan man ser og forebygger seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap. Dette munder ofte ud i frustrationer hos personale på bosteder, skoler osv., da mange føler at de mangler den fornødne viden på området. Konsekvensen er ofte at unge med handicap eller omsorgssvigtede unge ikke får den nødvendige hjælp til at håndtere den situation de står i.

Med en større viden om seksualitet, hvad er acceptabel og hvad er ikke acceptabel seksuel adfærd, kan lærere og pædagoger i højere grad være med til at forebygge seksuelle overgreb hos børn og unge med handicap og undervise børn og unge i sund seksualitet.

Projekt Seksualpolitik på specialskolers ønskeliste består derfor af mere seksualitet på skoleskemaet til pædagoger og lærere. Hvad har du på din ønskeseddel til den nye regering?

Ingen kommentarer:

Send en kommentar