torsdag den 31. marts 2011

Velkommen til bloggen

Så er startskuddet gået til et, forhåbentligt spændende nyt tiltag inden for handicapseksualitet. Med denne blog håber vi, at kunne få taget hul på et, til tider, overset område – et område som har stor betydning for mange menneskers dagligdag og velvære. Vi håber, at bloggen kan bidrage til at skabe viden om handicapseksualitet, skabe debat og sidst, men ikke mindst, være med til at nedbryde barrierer i forhold til at mennesker med handicap kan få et veludviklet og godt seksualliv. Bloggen vil komme til at indeholde et bredt spektrum af indlæg. Det kan være alt fra gode råd til, hvordan du kan fremme dit seksualliv, nyttige hjælpemidler, etiske debatter, forebyggelse af overgreb og meget meget mere.
Kim Steimle Rasmussen og Tina Langerskov Buchhave vil være faste skribenter på bloggen. Vi arbejder begge på projektet projekt Seksualpolitik på specialskoler – et projekt opstartet af Sammenslutningen af Unge Med Handicap. Men ud over dette er formålet, at invitere en række gæstebloggere ind for at bidrage med ekstra viden og spændende input til dette vidensfelt.
Vi håber du vil være med!!