tirsdag den 21. juni 2011

Unge svenskere med handicap vil også have sex!

Organisationen for unge med bevægelseshandicap i Sverige Unga Rörelseshindrade har udgivet bogen ”Hemligheter kända af många – En metod och handbok för dig som har personlig assistans”. Bogen er del af en større indsats, som Unga Rörelseshindrade har igangsat for at nedbryde tabuer omkring handicap og seksualitet og for at skabe en større accept af handicap og seksuelle behov blandt befolkningen. Bogen debatterer også de dilemmaer der kan opstå i forholdet mellem brugeren og hjælperen, når brugeren ønsker at få opfyldt seksuelle behov, det være sig alene eller sammen med andre. Bogen er skrevet af Veronica Svensk, som selv har et bevægelseshandicap og derfor har brugt personlig assistance i over 20 år.

Bogen kan downloades eller bestilles fra http://ungarorelsehindrade.se/hemlighet/bok

Besøg Unga Rörelseshindrades hjemmeside her: http://ungarorelsehindrade.se/

Ingen kommentarer:

Send en kommentar