fredag den 21. december 2012

Nye behandlingsmuligheder for personer med kognitive handicap

Har du været udsat for en ubehagelig seksuel oplevelse, f.eks. en voldtægt eller anden grænseoverskridende seksuel adfærd og har du en funktionsnedsættelse, har du nu bedre mulighed for at få hjælp. Center for Voldtægtsofre har i samarbejde med Socialstyrelsen startet et metodeudviklingsprojekt, hvor de vil forsøge at forbedre behandlingsmulighederne for mennesker med kognitive funktionsnedsættelser, som har været udsat for overgreb.

Behandlingen er gratis at modtage, og det er lige meget hvor længe siden det er, at overgrebet har fundet sted.
Behandlingen bliver tilpasset den enkelte klient og dennes funktionsnedsættelse.

Behandlingerne finder primært sted i Århus og København, men med mulighed for behandling andre steder i landet, hvis der er flere klienter der kan samles.


Hvis du er interesseret i at deltage eller ønsker at vide mere, kan du kontakte:
Center for Voldtægtsofre
Aarhus Universitetshospital
Anja Hareskov Jensen
7846 4764
anja.hareskov.jensen@aarhus.rm.dk

eller

Center for Seksuelle Overgreb
Rigshospitalet
Annalise Rust
3545 4741 / 3545 4085
rust@rh.regionh.dk


Læs mere om projektet her

Ingen kommentarer:

Send en kommentar