mandag den 18. februar 2013

Deltag i udviklingen af nye produkter og services til mennesker med handicap

Vi har fået en henvendelse fra civilingeniørstuderende Mia Blaabjerg fra Syddansk Universitet. Hun skal i løbet af foråret skrive speciale om personer med fysiske handicap og den måde seksualitet bliver oplevet hos disse. I den forbindelse vil hun komme med forslag til hvilke produkter, services eller systemer, der mangler på feltet for at lette tilgangen til seksualitet for mennesker med handicap.

Mia har nu brug for at tale med en masse mennesker med handicap, som kan være behjælpelige med at folde området ud for hende. Hun søger derfor mennesker med handicap eller kærester til mennesker med handicap til hjælp for hendes speciale.

Har du således et fysisk handicap eller er du kæreste til en med et fysisk handicap kan du nu være med til at påvirke udviklingen af nye produkter eller services i forhold til seksualitet. Er der noget du synes er specielt besværligt, som burde afhjælpes eller har du bare nogle gode idéer, vil Mia helt sikkert gerne i kontakt med dig.
www.sdu.dk

Du kan skrive til Mia på: miape08@student.sdu.dk


Du kan se Mias beskrivelse af sit speciale her:

Speciale: livet med handicap og seksualitet 

Udgangspunkt

Hvilke forhindringer møder fysisk handicappede i forbindelse med deres seksualitet, og hvordan kan ny viden om disse forhindringer bruges som udgangspunkt for produktudvikling?

Formål

Formålet med projektet er at undersøge, hvordan seksualitet bliver oplevet, når man har et fysisk handicap. Fokus er på den del af seksualitet, der kommer til udtryk i forhold til andre mennesker: eksempelvis partnere i forhold, omgangskredsen, det offentlige rum.

Begrebet seksualitet dækker i dette begreb over alt fra feminin/maskulin identitet, flirt, holde i hånd til lyst, kys, og sex. 

Med udgangspunkt i researchen og de opdagede problemstillinger disse mennesker oplever vil der blive udviklet forslag til produktudvikling (nye produkter, services eller systemer).


Tilgang og metoder

Projektet vil følge en kvalitativ, fænomenologisk tilgang til research og bruge etnografiske metoder til at indsamle data. For selv at opleve, hvordan det er, vil jeg gennemgå et embodiment, hvor jeg skal sidde i køresol og opleve hvordan det påvirker min seksualitet, i forhold til min kæreste og i forhold til andre mennesker. Det vil være udgangspunktet for de efterfølgende samtaler med fysisk handicappede og kærester til fysisk handicappede. Analysen af disse samtaler vil give mig udgangspunktet for en idegenerering med henblik på produktudvikling. På baggrund af idegenereringen vil jeg udvikle koncepter til nye produkter/services/systemer og muligvis forretningsmodeller.


Resultater

De forventede resultater af projektet er:

- forslag til nye produkter/services/systemer, der kan afhjælpe de fundne problemer
- forslag til at minimere tabuet omkring emnet livet med handicap og seksualitet

Præsentation af resultater

Resultaterne af researchen og forslagene til produktudvikling vil blive præsenteret i et oplæg på Syddansk Universitet, Odense, i løbet af juni måned. Desuden vil alle resultater blive opsummeret i et dokument ved siden af specialet, og uddelt til interesserede parter. 

Rammer for specialet

Periode: 1. februar 2013 – 27. maj 2013
Specialestuderende: Mia Blaabjerg, civilingeniørstuderende i Product Development and Innovation – Product Value Creation ved Syddansk Universitet
Vejleder: Ian Coxon, Assistant Professor, Institute of Technology and Innovation, Syddansk Universitet

Kontakt

Mia Blaabjerg, miape08@student.sdu.dk

Ingen kommentarer:

Send en kommentar